Γενικές πληροφορίες

  Τηλεφωνική επικοινωνία

Τηλέφωνα :

 2310 - 781319 
   2310 - 782319

 Εσωτερικά :

 1 - Λογιστήριο
   6 - Τεχνικές Προσφορές
   7 - Αποθήκη
   3 - Παραγωγή - Επισκευές

FAX :

 2310 - 781730

 

Εκτύπωση

 

8οχλμ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 9 ΤΚ 57008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ