Η υπερκατασκευή του οχήματος πλύσης κάδων , τύπου ΠΚ ( εκδόσεις 03 , 04 , 05 και 06 ) διαθέτει μηχανισμό εσωτερικής και εξωτερικής πλύσης κάδων κατα DIN 30700 και ΕΝ 840 , κάδων χωρητικότητας από 80 εως 1.300 λίτρα και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές των πλέον πρόσφατων σε ισχύ προτύπων κατά ISO , DIN και EN .Επίσης είναι σχεδιασμένη για επιπλέον εργασίες - κατ' επιθυμία:Πότισμα και πυρόσβεση με αυλό και/ή με κανόνι .Κατάβρεξη και/ή πλύση με υψυλή πίεση των δρόμων.Κίνηση απο βοηθητικό κινητήρα για την εκτέλεση εργασιών με το όχημα σε κίνηση .Πλύση κάδων με ζεστό νερό.Καθαρισμό αγωγών , υπονόμων , φρεατίων για διατομές εως 200 χιλ.