ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ABE ιδρύθηκε το 1965 και εδρεύει σήμερα στο Δήμο Δέλτα (πρώην Εχεδώρου – Ιωνία) Θεσσαλονίκης, στο 8ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, σε ιδιόκτητη εδαφική έκταση 15 στρεμμάτων που περιλαμβάνει στεγασμένα κτίρια για τα τμήματα παραγωγής (εργοστάσια), τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υλών και τον εξοπλισμό τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων . Τα προϊόντα της προμηθεύονται κυρίως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ABE ανήκει στους καλύτερους ποιοτικά κατασκευαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βελτιώνει μεθοδικά και διαρκώς την ποιότητα της παραγωγής της, ανταγωνιζόμενη επάξια Ευρωπαίους και  Αμερικανούς κατασκευαστές και παρέχει επίσης υπηρεσίες στην διαχείριση των απορριμμάτων. Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ABE διαθέτει πολυετή κατασκευαστική εμπειρία και έχει προμηθεύσει και συνεχίζει να προμηθεύει τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Ο.Τ.Α. Ελλάδας και Κύπρου με απορριμματοφόρα, οχήματα πλύσης κάδων, καλαθοφόρα, υδροφόρα, βοθροφόρα, αποφρακτικά, πυροσβεστικά, ψυγεία, ανατρεπόμενα, εξοπλισμούς για σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων και διάφορα άλλα οχήματα και ανυψωτικούς μηχανισμούς κάδων απορριμμάτων. Σήμερα διαθέτει κτιριακά συγκροτήματα, με εγκατεστημένη ισχύ 138 kW. Έχει κατασκευάσει έως σήμερα, περίπου, 3000 υπερκατασκευές οχημάτων ( 700 απορριμματοφόρα, 200 πλυντήρια κάδων, 2000 διάφορα βυτιοφόρα& άλλα οχήματα ). Η παραγωγική της δυνατότητα σε ετήσια βάση, σήμερα, είναι της τάξης των 200 υπερκατασκευών διαφόρων τύπων.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ διαθέτει πολυετή κατασκευαστική εμπειρία. Από το 1965 έως και το 1975 δραστηριοποιήθηκε στην υλοποίηση υπερκατασκευών για φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα. Από το 1975 έως το 1987 σε συνεργασία με την ΕΛ.Β.Ο. ( STEYR HELLAS ), προμήθευσε τις Ένοπλες Δυνάμεις Ελλάδας και Κύπρου με διαφόρων ειδών υπερκατασκευές, όπως υδροφόρα - βοθροφόρα - βυτιοφόρα, ψυγεία κλπ. και την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με κηροζινοφόρα οχήματα. Επίσης έχει εξάγει οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων σε Κουβέιτ, Λιβύη, Σουδάν και Αίγυπτο ενώ σε συνεργασία με την ΕΛΒΟ πραγματοποίησε εξαγωγές ανατρεπόμενων οχημάτων στο Σουδάν . Από το 1987 έως και σήμερα, επαναπροσδιορίζοντας την γκάμα των προϊόντων της δραστηριοποιείται στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων. Σήμερα διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό ( μηχανικοί και τεχνικοί ) και επαρκή εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εταιρία εφάρμοσε από το 1999 σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO - 9002:1994 που εγκρίθηκε με την χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από το φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register QA. Το σύστημα αναβαθμίσθηκε το 2003 και το 2010 σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO - 9001:2000 και ΕΝ ISO - 9001:2008 αντίστοιχα, με την χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από το φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register QA.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Συμμετείχε το 1993 στην έκθεση CAR EXHIBITION στο Αμμάν της Ιορδανίας, το 1994 στις διεθνείς εκθέσεις INTERNATIONAL FAIR OF BLODVIV και στη BIG FIVE SHOW-CLEANING ενώ το 1995 στη AGROFISH ABUDHABI. Στην Ελλάδα συμμετέχει στην έκθεση, με την επωνυμία POLIS .

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ στα πλαίσια της από πώληση, συμβατικής υποχρέωσης περί εγγύησης καλής λειτουργίας, παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης, μέσω του αντίστοιχου τμήματος αλλά και ενός δικτύου εξουσιοδοτημένων και συνεργαζόμενων συνεργείων, κατά τόπους σε όλη την επικράτεια. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών, από τους οποίους έχει υπογράψει συμβάσεις, ενδεικτικού ύψους σε Ευρώ 60.000,00.