Ο αρθρωτός ή τηλεσκοπικός ανυψωτικός μηχανισμός της υπερκατασκευής τύπος ΑΚ έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται απο την ΒΙΜ ΜΟΣΧΟΣ στα Μουδανιά Χαλκιδικής και συναρμολογείται στο πλαίσιο στο εργοστάσιό μας , για την ανύψωση καλαθιού εργασίας δύο (2) ατόμων μαζί με τα εργαλεία τους . Η υπερκατασκευή φέρει δική της πλατφόρμα και κατάλληλα πέλματα για την έδρασή της . Φέρει δε σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας .