Επισκευές και Συντήρηση 

Για την άμεση εξυπηρέτησή σας στη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών οποιουδήποτε προιόντος και την σύνταξη της τεχνικής μελέτης των διακηρύξεων , είμαστε στη διάθεσή σας με αποστολή ενδεικτικού κειμένου ( συμπεριλαμβανόμενου προτεινόμενου Παραρτήματος Α ) με  fax ή E-mail ή ταχυμεταφορά . Αρκεί να γνωρίζουμε τις βασικές απαιτήσεις σας όπως ο ενδεικτικός προυπολογισμός , η προτίμησή σας σε τύπο ή χαρακτηριστικά πλαισίου , χωρητικότητα υπερκατασκευής ή/και τον βασικό εξοπλισμό της .

 

Εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη. Συντήρηση ( Service ) και ανταλλακτικά.

 

Σε όλη την Ελλάδα διαθέτουμε συνεργάτες και αντιπροσώπους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Επίσης διαθέτουμε δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων , που είναι εξειδικευμένα στην παροχή άμεσης  και ουσιαστικής τεχνικής υποστήριξης σε ανάγκες συντήρησης και επισκευών των υπερκατασκευών μας . Τέλος , το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εργοστασίου μας είναι πάντα στη διάθεσή σας , για την άμεση - εντός τριών εως πέντε εργάσιμων ημερών , εξυπηρέτησή σας .